Sygdom.       


Hvis vi er syge, skal I selv sørge for pasning af barnet.

INGEN SYGEDAGE HAFT I 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 & 2019.

Hvis jeres barn er sygt eller sløjt, skal I selv varetage pasningen.

I begge tilfælde skal I helst give os besked inden kl. 8.00, så vi undgår bekymring og kan planlægge dagen.

Da det er en fast børnegruppe, mindskes risikoen for smitte ved sygdom meget.

Vi giver ikke medicin til børnene, medmindre det er et nødstilfælde og ordineret af egen læge.

Obs. har stor erfaring med astma-medicin/spacermaske.