Hej. Jeg hedder Suzanne Wulff Harslund.

Efter 13 år som kommunal dagplejer blev jeg afskediget i 2010 pga. faldende børnetal.

Men jeg tog springet og blev samme år godkendt som privat pasningsordning af Frederikssund Kommune efter § 80 i serviceloven, ’fritvalgsordningen’.  Der kan være op til 5 børn i alderen 0-6 år i Suzannes Private Pasningsordning.

Er også godkendt af Hillerød, Egedal, Halsnæs, Gribskov og København.V. Kommune.

INGEN GÆSTEBØRN.


Jeg tilrettelægger selv hverdagen og børnene er i centrum. Hverdagen foregår på deres præmisser. Går ind for tryghed, omsorg, og anerkendelse, møde det enkelte barn, hvor det er.

 

Kommunen har tilsynspligt, både anmeldte og uanmeldte besøg.